top of page

חוק הגירושין החדש ( חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה )

מהי מטרת החוק ?

לאור ריבוי תיקים בבית המשפט והתארכות הדיונים, הוחלט לנסות ולקצר את ההליך ולסייע לבני הזוג ליישב את הסכסוך בינהם בהסכמה ובדרכי שלום, ובכך לצמצם את ההתדיינות המשפטית, מתוך מחשבה על השפעות הסכסוך על בני הזוג ובעיקר טובת הילדים.

איך הדבר נעשה בפועל ?

טרם הכנסו של החוק החדש לתוקף, הוגשה התביעה ( תביעות בענייני מזונות , תביעות רכושיות, צווים וסעדים אחרים ) ע"י כל אחד מבני הזוג ו/או הידועים בציבור לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

האם אפשר לכתוב מעבר לפרטי הצדדים  בבקשה ?

התשובה היא לא ! סעיף 3 (א) לחוק: " לא תכלול טענות או עובדות בקשר לסכסוך או בקשר לסמכות השיפוט של הערכאה השיפוטית".

הגשתי את הבקשה , מה עליי לעשות ?

לביתך יגיע הזמנה ע"י יחידת הסיוע שליד בית המשפט או בית הדין הרבני , אשר תזמין את הצדדים לארבעה פגישות מהו"ת ( הקיצור של מהו"ת: מידע, היכרות ותיאום ).

מהי פגישת מהו"ת בחוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה ?

ראה בסוף המאמר...

קבלתי את ההזמנה ואיני רוצה להגיע ?

דין ההזמנה כדין הזמנה מבית המשפט וקיימת חובה להגיע.

כמה זמן נמשך הליך המהו"ת ?

ארבעת פגישות המהו"ת חייבות להסתיים תוך 45 יום מיום הגשת הבקשה, אך יחידת הסיוע רשאית לבקש הארכה של 15 יום מבית המשפט.

עם מי נפגשים ביחידת הסיוע ?

הפגישה תתקיים עם עו"ד מטעם יחידת הסיוע, שהוא גם מגשר בתפקידו, וזאת במטרה לשכנע את הצדדים ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט בהליך של גישור.

האם בתום ארבעת המפגשים חייבים להמשיך ?

התשובה היא לא !

מה קורה בתום ה 45 ימים או 60 ימים לאחר הארכה ?

הצד הראשון שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, רשאי להגיש תוך 15 יום תביעה עפ"י בחירה לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.

הבעל עזב את הבית ולא משלם מזונות ילדים ? מה עושים ?

ניתן להגיש בכל עת בקשה דחופה לסעד זמני לפסיקת מזונות זמניים, החלטה זו תעמוד זמנית עד להכרעה עיקרית של בית המשפט המוסמך.

האם ניתן להגיש כל סעד ?

כל אחד מהצדדים רשאי להגיש סעד גם יחד עם הבקשה ליישוב סכסוך וגם במהלך ה 60 יום לאחר הגשת הבקשה.

מי מגיש את הבקשה ?

מומלץ ואף רצוי כי את הבקשה יגיש עו"ד לגירושין או עו"ד משפחה אשר מתמחה גם בכתיבתהסכם גירושין

מהו"ת, מהו"ת בחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה

מהו"ת קיצור השם: מידע, היכרות, ותיאום,  פגישות מהות בהליך להסדר התדיינות בסיכסוכי משפחה יכללו: 

1. מתן מידע על ההליכים המשפטיים לעניין הסכסוך בין בני הזוג, ועל ההשלכות של הגירושין  על     הצדדים ועל ילדיהם, ובכלל זה ההשלכות המשפטיות, הרגשיות החברתיות והכלכליות.

2. מתן מידע ע"י יחידת הסיוע שיש בהם כדי לסייע לבני הזוג ליישב את הסכסוך בהסכמה ובדרכי       שלום, לרבות ייעוץ, גישור, טיפול משפחתי או זוגי.

3. היכרות עם הצדדים כדי להעריך את צוריכהם האישיים ומה הם רצונותיהם, ובעיקר טובת ילדיהם.

    ואף בעיניינים הנוגעים אליהם לבני הזוג.

4. קביעת הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות והחזקת ילדים והסדרי ראייה זמניים לתקופה     הליך המהו"ת.

Tags:

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page