top of page

הסכם גירושין- נקודות לדגש

במציאות הליך הגירושין כרוך ברגשות עזים, הצדדים פגועים, ישנה מעילה באמון הצדדים וזהו רק חלק קטן מכל ההליך המשפטי כשעל כף המאזניים מונחים במהלך הגירושין נושאים נוספים הכרוכים : חלוקת נכסים, משמורת ילדים, תשלומי מזונות, מדור, הוצאות ואורח חיים עתידי. לכן יש צורך שתפקיד את עניינך הפרטיים והאינטימיים בידי עורך דין גירושין אשר יוכל להאזין לך ולהביא את דברייך בפני בית המשפט כראוי ולדאוג לאינטרסים שלך.

על הסכם גירושין לשים דגש על הנקודות הבאות:

1. נכסים: אופן חלוקת הנכסים והשימוש , במידה וקיימת דירה וצד אחד ירצה לרכוש את חלקו של השני או

    להמשיך להתגורר בה ומה יהיו התנאים לכך ?

2. רכב: בבעלות מי, מי רכש ובידי מי מהצדדים ישאר.

3. חשבונות בנק: האם החשבונות פרטיים או משותפים ? האם נצברו חובות בלתי ידועים לאחד הצדדים ? מהם          ההתחייביות העתידיות לרבות הלוואות שנלקחו ? מהם הכספים הזכויות שקיימים בכל חשבון וחשבון ?

4. זכויות ממקומות העבודה של כל אחד מבני הזוג לרבות זכויות פנסיונריות

5. האם נצברו חובות משותפים במהלך חיי הנישואים ?

6. תכולה: תכולת הבית ואופן חלוקתה ?

7. כתובה: תשלום הכתובה כחלק מהסכם הגירושין.

8. חזקת הילדים: בידי מי יהיו הילדים הבעל/ האישה, האם תהיה משמורת משותפת או לא, ( השפעה על גובה         המזונות ) האם חלק מהילדים יגודלו ע"י הבעל וחלק ע"י האשה ? במקרים מסיימים נוקט אחד הצדדים טענה

    לאי כשירות * של הצד האחר.

9. הסדרי הראיה: אופן חלקות הימים בשבוע לרבות שבתות/ חגים/ ימי הולדת/ וחופשות.

10. חינוך: אופן חינוך הילדים והמוסדות כולל מקום מגוריהם.

11. מזונות: מזונות הילדים לרבות מדור, מה יכללו ( חוגים , טיפולים, דמי כיס, קיינטות, טיולים, שיעורים פרטיים

       וכו.. )

אין בדברים אלו את כל הנקודות אשר יכללו בהסכם הגירושין, עורך דין לגירושין , יכלול את כל הנושאים בתוך הסכם הגירושין ויעגן אותם כנדרש.  משרדנו יספק לך הדרכה וייצוג כדי שהליך זה יעבור בקלות ובהצלחה.

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page