top of page

תחומי התמחות

קשרי זוגיות ונישואים מכוננים מתוך כוונה שימשכו לאורך זמן, יחסים אלה לעיתים נדירות חופשיות מסכסוך. משמערכת היחסים עלתה כבר על שרטון ומשלא ניתן לפתור את הבעיות הפנימיות בגישור או בכל דרך אחרת. דיני משפחה מנסים להחזיר את הסדר והפיתרון במקרה של " פירוק החבילה" ולתת פיתרון הוגן לצדדים המעורבים.משרדנו עוסק בכל הנוגע לדיני משפחה ומעמד אישי.

*  תביעות לבתי המשפט למשפחה ולבית הדין הרבני.

*  עריכת הסכמי גירושין.
*  עריכת הסכמי ממון.
*  טיפול בתביעות ירושה.
*  הסכם לשלום בית.
*  צוואות ועזבונות.
*  


דיני ירושה


*  הכנת צוואות ובקשות לקיום צוואה.
*  כינוס נכסים.
*  ניהול תיקי עיזבון.
*  פירוק שיתוף במקרקעין וניהול וייצוג תביעות  בבתי המשפט               השונים בסיכסוכים שמקורם בצוואות וירושות.

דיני משפחה

bottom of page