גישור גירושין

חוק הגירושין החדש ( חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה )

חוק הגירושין החדש-החוק להסדר התדיינות במשפחה מהי מטרת החוק ? לאור ריבוי תיקים בבית המשפט והתארכות הדיונים, הוחלט לנסות ולקצר את ההליך ולסייע לבני הזוג ליישב את הסכסוך בינהם בהסכמה ובדרכי שלום, ובכך לצמצם את ההתדיינות המשפטית, מתוך מחשבה על השפעות הסכסוך על בני הזוג ובעיקר טובת הילדים. איך הדבר נעשה בפועל ? טרם הכנסו של…

אלימות כלכלית

אלימות כלכלית ואלימות גירושין

אלימות כלכלית ואלימות גירושין אלימות מתחלקת למספר סוגים: אלימות פיזית, אלימות מילולית ואלימות כלכלית. המכנה המשותף לכולם היא המילה אלימות, אך קיים שוני בעוד שאלימות פיזית מלווה בפגיעה פיזית בגופו של אדם, אלימות מילולית פוגעת בנפשו של האדם, שפגיעה לא זו פחותה מפגיעה פיזית, אלא שהאחרונה אלימות כלכלית עלולה להביא את הנפגע לכדי פגיעה פיזית ונפשית…