גישור גירושין

גישור גירושין

גישור גירושין גישור גירושין הוא תהליך בהסכמה משותף של בני הזוג שנועד לבני הזוג ו/או הורים אשר טרם ההחלטה הסופית להיפרד או נמצאים בצומת דרכים בזוגיות טרם פרידה, לעיתים גם בנסיון לשקם את הזוגיות או לגבש הסכמות משותפות בכל הנוגע לגידול הילדים ובמידת הצורך, לחלוקת הרכוש והכספים שצברו במהלך השנים המשותפות מעתה ואילך. כל מקרה…

הסדרי ראיה

משמורת ילדים​

משמורת ילדים   משמורת עד גיל 6 נתונה לאם שלאחריה יהיה זכאי האב למשמורת משותפתהמקור למשמורת ההורים סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , תשכ”ב 1962, מחוייבות ההורים” אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע…

מזונות ילדים

מזונות ילדים

מזונות ילדים מזונות ילדים עד גיל 6 – החובה לזון את ולדאוג לקטין הנה מכח הדין הדתי יהודי, כאשר הצרכים ההכרחיים מוטלים על האב על האב חלה כל החובה. עד גיל 6 קיימת ” חזקת הגיל הרך” הקטין יהיה במשמורת האם בלבד. בנסיבות חריגות ביותר, בו יוכח לבית המשפט כי האם אינה כשירה להיות משמורן,…

הסכם גירושין

הסכם גירושין נקודות דגש

הסכם גירושין במציאות הליך הגירושין כרוך ברגשות עזים, הצדדים פגועים, ישנה מעילה באמון הצדדים וזהו רק חלק קטן מכל ההליך המשפטי כשעל כף המאזניים מונחים במהלך הגירושין נושאים נוספים הכרוכים : חלוקת נכסים, משמורת ילדים, תשלומי מזונות, מדור, הוצאות ואורח חיים עתידי. לכן יש צורך שתפקיד את עניינך הפרטיים והאינטימיים בידי עורך דין גירושין אשר…